line

Zoekt u een oplossing voor congestieproblemen?

Wilt u ook milieubewust ondernemen?

Zoekt u alternatieven voor wegvervoer?


Pegasus MMP is uw (sparring) partner voor openstaande vragen in logistieke- en infrastructurele omgevingen. Pegasus MMP werkt altijd vanuit de volgende kernwaarden:

  • Commitment 
  • Flexibiliteit 
  • Loyaliteit 
  • Efficiency 
line